loading...

 
Regulamin

I. Wstęp


Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania serwisu Favcar.pl, w którym opisane są prawa i obowiązki użytkowników zarejestrowanych w serwisie favcar.pl.


II. Definicje


Serwis – serwis internetowy mieszczący się pod adresem http://favcar.pl.


Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie favcar.pl


Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się do serwisu ( wymagane jest od użytkownika podanie loginu oraz hasła ) obszar w serwisie, w którym użytkownik może dowolnie wprowadzać i modyfikować swoje dane, zdjęcia oraz inne elementy znajdujące się w serwisie.


Profil – obszar w internecie który jest dostępny ( dla każdego użytkownika w zależności od nazwy jego loginu ) pod adresem login.favcar.pl , dzięki czemu użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do swojego profilu.


Moderator – użytkownik z większymi prawami w serwisie, sprawujący kontrole nad serwisem favcar.pl

Głos – ocena w skali od 1 do 10 wystawiona przez użytkownika dla innego użytkownika.

Komentarz – pisemna opinia użytkownika na temat innego użytkownika.

Zloty – miejsce w którym użytkownicy umawiają się na spotkania.

Klany – grupa użytkowników z wspólnymi zainteresowaniami np. marką samochodu.

Czarna lista – lista użytkowników bez prawa do komentowania i wysyłania prywatnych wiadomości do użytkownikówIII. Rejestracja


 1. Rejestracja w serwisie jest całkowicie darmowa.

 2. Zarejestrować się w serwisie mogą tylko te osoby które ukończyły 15 lat.

 3. Jedna osoba może zarejestrować się jednorazowo, zabrania się posiadania więcej niżeli jedno konto w serwisie.

 4. Podczas rejestracji użytkownik proszony jest o podanie loginu oraz hasła dzięki czemu będzie mógł się logować do serwisu. Zabrania się stosowania loginu który może obrażać lub wywoływać negatywne odczucia innych użytkowników. W momencie wykrycia takiego loginu, użytkownik zostanie poproszony o zmianę loginu. Gdy użytkownik nie zmieni loginu, jego konto zostanie zablokowane.

 5. Podczas rejestracji użytkownik może podać swoje dane.

 6. Zabrania się korzystania z adresu e-mail, którego nie jest właścicielem.

 7. Rejestracja w serwisie potwierdza zapoznanie się z regulaminem.

 8. Rejestracja kończy się aktywacją konta poprzez otrzymanie e-maila w którym znajduje się link aktywacyjny.


IV. Profil


 1. Każdy z użytkowników posiada swój własny profil który może wywołać poprzez adres http://wlasnylogin.favcar.pl.

 2. Profil pokazuje dane użytkownika które może dowolnie modyfikować.

 3. Każdy użytkownik może oglądać profil innych użytkowników serwisu.


V. Konto


 1. Każdy użytkownik posiada jedno konto.

 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do konta po podaniu loginu i hasła.

 3. Każdy użytkownik powinien zamieścić przynajmniej jedno zdjęcie w swoim profilu.

 4. Nie dozwolone jest korzystanie z kont innych użytkowników.


VI. Komentarze


 1. Każdy użytkownik ma prawo do pisania komentarzy innym użytkowniką.

 2. Zabrania się używania wulgarnych słów oraz obrażania innych użytkowników.

 3. Użytkownik ma prawo usuwać swoje komentarze.

 4. Użytkownik ma prawo usuwać komentarze wystawione przez innego użytkownika w swoim profilu.


VII. Zdjęcia


 1. Użytkownik serwisu favcar.pl ma możliwość dodania 8 zdjęć.

 2. Zdjęcia powinny przedstawiać auta użytkownika.

 3. Zabrania się umieszczania zdjęć samochodów innych osób, bez pozwolenia właściciela samochodu.

 4. Zabrania się dodawania zdjęć pornograficznych, gdy takie zdjęcia zostaną wykryte przez moderatora, konto zostanie automatycznie zlikwidowane.

 5. Zabrania się dodawania zdjęć które mogą obrażać innych użytkowników serwisu.


VIII. Głosy


 1. Każdy użytkownik ma prawo głosowania na innego użytkownika.

 2. Głosować można tylko raz na jednego użytkownika.

 3. Duża ilość głosów budzących podejrzenia może zostać anulowana przez moderatora serwisu.


IX. Prywatne wiadomości


 1. Każdy użytkownik może wysyłać prywatną wiadomość do innego użytkownika.

 2. Zabrania się używania wulgarnych słów obrażających innego użytkownika.

 3. Użytkownik jest informowany o otrzymaniu prywatnej wiadomości.

 4. Użytkownik ma możliwość kasowania wiadomości.

 5. Zabrania się wysyłania w prywatnych wiadomościach reklam i promowania innych stron internetowych.


X. Forum


 1. Zabronione jest dodawanie zbędnych postów.

 2. Zabronione jest używanie wulgarnych słów oraz obrażania użytkownika w postach.

 3. Zabrania się pisania postów na forum WIELKIMI LITERAMI.

 4. Zabronione jest dodawanie zdjęć erotycznych.


XI. Nie przestrzeganie regulaminu.


 1. Gdy użytkownik naruszy regulamin, moderator może zablokować konto użytkownika na czas określony lub nieokreślony.

 2. Gdy użytkownik opublikuje zdjęcia erotyczne, które zostaną wykryte przez moderatora, jego konto zostanie usunięte.

 3. Gdy moderator wykryje wulgarne słowa lub zostanie powiadomiony o ich użyciu, użytkownik zostanie pouczony o obowiązku przestrzegania regulaminu. W przypadku gdy użytkownik nie usunie obraźliwych słów, konto zostanie zablokowane.

 


XII. Polityka prywatności


 1. Autorzy serwisu nie posiadają prawa udostępniania danych użytkowników w inny sposób, niżeli prezentując je w serwisie favcar.pl.

 2. Zdjęcia dodane przez użytkowników nie mogą być wykorzystane w celach reklamowych.


XIII. Regulamin


 1. Serwis favcar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.

 2. W momencie wprowadzenia zmian w regulaminie, każdy użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach.

 3. Gdy użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w regulaminie, jego konto zostanie usunięte.